Update macroTONE and second call for sound art works

Last january Steim Amsterdam invited sound artists to participate in macroTONE. For this first open call a special committee selected two entries: the sound art works of Geert-Jan Hobijn and Radboud Mens. Together with Marineterrein Amsterdam, the location of these works, STEIM is now looking at the possibilities to continue this project. 

The first TONEmonth is planned for july, but due to the Corona-virus it is possible this still might change. We will keep you updated. Right now we continue as planned, as well for the second TONEmonth in September 2020. This means our second call for sound art works is now open! The submission deadline is the 8th of may. After submission you will be notified by the 22nd of may at the latest.

SECOND OPEN CALL FOR SOUND ART WORKS: macroTONE

After microTONE, where we asked artists to design sound art in a box for one person, we are zooming out on macroTONE. macroTONE is about realizing a sound art work for a specific architecture / usage space. For this call we’re collaborating with Marineterrein Amsterdam and aiming at the elongated architecture of the shooting range. 

The committee selects two entries for new works at the shooting range. The works will each be shown for 1 TONEmonth. The first TONEmonth takes place in July 2020 and the second TONEmonth in September 2020.

Steim will reimburse 3000 euros to the initiator. This is all inclusive: fee and material costs.

The registrations are assessed on the proposed methodology (design plan, material and budget allocation). The work must be focused on the space itself, the elongated architecture of the shooting range. It is generally expected that the experience, public accessibility and possible maintenance of the work are described.

The theme of the work must relate to one or more of the following themes: Art & Science, Artistic Research, Circular City, Water, Traffic (data), Health, Learning.

The submission deadline for september is the 8th of may 8. You will be notified by the 22nd of may at the latest.

Submissions can be send to knock@steim.nl


Shooting range images:


Update macroTONE en 2e oproep voor geluidskunstwerken

Afgelopen januari nodigde STEIM Amsterdam geluidskunstenaars uit om hun werk in te dienen voor macroTONE. Een speciaal comité heeft naar aanleiding van de eerste oproep twee inschrijvingen gehonoreerd: de werken van Geert-Jan Hobijn and Radboud Mens. Samen met de locatie, het Marineterrein Amsterdam, kijkt STEIM momenteel naar de mogelijkheden om dit project verder te ontwikkelen. 

Deze eerste twee werken staan gepland voor juli, maar in verband met het Corona-virus kan de planning nog wijzigen. Bij wijzigingen volgt een update hier op de website. Momenteel gaan we verder volgens planning, wat betekent dat de tweede inschrijfronde voor september geopend is. Dan volgt er een tweede ronde met twee nieuwe werken. De indien-deadline hiervoor is 8 mei. Alle inschrijvingen krijgen uiterlijk op 22 mei bericht.

2e OPROEP VOOR GELUIDSKUNSTWERKEN: macroTONE

Na microTONE, waarbij we kunstenaars vroegen om geluidskunst in een doos voor één persoon te ontwerpen, zoomen we uit op macroTONE. macroTONE gaat over het realiseren van een geluidskunstwerk voor een specifieke architectuur / gebruiksruimte. Voor deze oproep werken we samen met Marineterrein Amsterdam en richten we ons op de langwerpige architectuur van de schietbaan.

De commissie selecteert twee inzendingen voor nieuwe werken op de schietbaan. De werken zullen ieder 1 TONEmaand getoont worden. De eerste TONEmaand vindt plaats in juli 2020 en de tweede TONEmaand in september 2020.

Steim zal 3000,- euro aan de initiatiefnemer vergoeden. Dit bedrag is alles inclusief: honorarium en materiaalkosten.

De inschrijvingen worden beoordeeld op de voorgestelde methodiek (ontwerpplan, materiaal en budgetverdeling). Het werk moet zijn toegespitst op de ruimte zelf, de langwerpige architectuur van de schietbaan. Over het algemeen wordt verwacht dat de beleving, publieke toegankelijkheid en eventueel onderhoud van het werk omschreven worden.

Aanmeldingen kunnen ingezonden worden naar knock@steim.nl

Comments are closed.