macroTONE

After microTONE, where we asked artists to design sound art in a box for one person, we are zooming out on macroTONE. macroTONE is about realizing a sound art work for a specific architecture / usage space. For this project we’re collaborating with Marineterrein Amsterdam and aiming at the elongated architecture of the former shooting range.

Two artists/entries are selected to work with us. The works will be shown for 1 TONEmonth. The first TONEmonth takes place in July 2020 and the second TONEmonth in September 2020. The jury is looking into all the entries for the second TONE month.

The works will be focused on the space itself, the elongated architecture of the shooting range and the theme of the work will relate to one or more of the following themes: Art & Science, Artistic Research, Circular City, Water, Traffic (data), Health and/or Learning.


macroTONE (october/november):

More information about the second ‘TONEmonth’ coming soon.

macroTONE (second TONEmonth)
October 16th – November 7th
Marineterrein Amsterdam


macroTONE (july/august):

For the first TONE month Geert-Jan Hobijn en Radboud Mens were collaborating and presented their work in July and August. Their sound art work ‘Live is a Guitar Drag’ was specifically designed for the former shooting range of the Marineterrein Amsterdam in the context of the ‘Living Art Lab’ program. More info about this project can be found in dutch below.

Geert-Jan Hobijn graduated in tax law and studied art at the Rijksakademie in Amsterdam. In the mid 80’s he started his own record label: Staalplaat. Around 2000 he focused more and more on his artistic fascination for sound.

Radboud Mens is a sound-artist, composer and sound designer. Next to his solo work, he has worked with a broad variety of artists.

macroTONE (first TONEmonth)
July 17th – August 15th
on thursdays, fridays and saturdays


Marineterrein Amsterdam
Kattenburgerstraat 5
1018 JA Amsterdam


Na microTONE, waarbij we kunstenaars vroegen om geluidskunst in een doos voor één persoon te ontwerpen, zoomen we uit op macroTONE. macroTONE gaat over het realiseren van een geluidskunstwerk voor een specifieke architectuur / gebruiksruimte. Voor dit project werken we samen met Marineterrein Amsterdam en richten we ons op de langwerpige architectuur van de voormalige schietbaan.

Drie geluidskunstenaars en twee geluidskunstwerken zijn hiervoor geselecteerd. De werken zullen ieder 1 TONEmaand getoond worden. De eerste TONEmaand vond plaats in juli en augustus 2020. De tweede TONEmaandzal plaatsvinden in oktober en november.

Het werk is toegespitst zijn op de ruimte zelf, de langwerpige architectuur van de schietbaan. De thematiek van het werk moet zich verhouden tot een of meerdere van de volgende thema’s:  Art & Science, Artistic Research, Circular City, Water, Verkeer (data), Gezondheid en/of Leren.

De eerste TONEmaand vond plaats van 17 juli tot 15 augustus. Het werk van Geert-Jan Hobijn en Radboud Mens was hiervoor geselecteerd: ‘Life is a Guitar Drag’, dat ze in samenwerking hebben ontwikkeld voor het Marineterrein.

Dit werk refereert aan de oude functie van de ruimte. Binnen de installatie zijn het 120 ‘solenoids’, oftewel magneet-tikkers, die zorgen voor golven van geluid die in wisselende tempo’s door de langwerpige ruimte schieten. Een elektrische gitaar vormt samen met een versterker het contrapunt (als ‘tegenstelling’ tegenover de solenoids). Ook wordt het werk in verband gebracht met de oude functie van de schietbaan. De gitaar wordt namelijk langzaam over de grond gesleept als gewond ‘slachtoffer’. Hierdoor ontstaat er tevens een ‘drone’, een aanhoudende toon die constant lijkt, maar onder invloed van verschillende parameters kleine verschillen vertoont.

Hobijn zegt zelf het volgende over dit project:

“De analoge gitaar, die zichzelf als een levend wezen door die schietbaan sleept, zich uitend in een donkere, trage, organische lang langgerekte toon zet zichzelf tegenover de digitale wereld van solenoids met een kristal heldere zuivere toon. Het is mijn artistieke vertaling van de ruimte die enerzijds simpel, licht en helder is, maar als schietbaan een donkere resonantie geeft.”