Spiegelstem

INTRODUCTION

Monobanda foundation explores and expands the boundaries of play and interaction. Their projects connect the human body and the virtual world. By creating new forms of meaningful play, their work fills the space between art, science and education.

For their project ‘Spiegelstem’ Monobanda is working together with STEIM (amongst others) to create a safe and playful space for children and young people to better cope with aggression and feelings of discomfort. The goal is to work towards a working prototype as a tool to translate those feelings, expressed in sound (voice), to a visual expression.

More about this project can be found here in dutch:

INTRODUCTIE

Stichting Monobanda onderzoekt met hun projecten de grenzen van menselijke expressie en betekenisvolle interactie en wil vooral spelenderwijs deze grenzen verleggen. Hun werkveld bevindt zich tussen kunst, wetenschap en educatie en binnen de projecten worden het menselijk lichaam, de fysieke ruimte en de virtuele wereld met elkaar verbonden.

Een van de lopende projecten is ‘Spiegelstem’. Hiermee wil Monobanda een veilige en uitnodigende plek ontwikkelen voor kinderen en jongeren met moeilijk verstaanbaar gedrag om beter met gevoelens van agressie of onrust om te gaan. Dit gebeurt door het vertalen van deze gevoelens, die vocaal of lichamelijk worden geuit, naar beelden middels een multi-mediale installatie. In co-creatie met deze kinderen en jongeren, docenten en groepsbegeleiders én diverse ontwerpers en programmeurs, vindt dit als ontwerpend onderzoek plaats, om op die manier stapsgewijs toe te werken naar een werkend prototype.

DE ROL VAN STEIM

Het uiteindelijke doel van dit proces is om kinderen een instrument te kunnen bieden waarmee zij spelenderwijs de regie over hun eigen gevoelens kunnen vergroten. Hiervoor wordt er onder andere samengewerkt met STEIM.

STEIM adviseert in het proces om stem-input betekenis te geven in de vertaling naar een visualisatie. STEIM adviseert en helpt bij de formulering van omschrijvingen van stemkwaliteiten. Hoe wordt bijvoorbeeld de grilligheid of toonzuiverheid van het stemgeluid verpakt in een bruikbare parameter en vertaald naar een vorm, lijndikte of het gebruik van kleur? Aan de hand van dit soort vragen helpt STEIM bovendien in de ontwikkeling van software om geluid naar beeld te vertalen.

VERVOLG PROJECT

Het uiteindelijke doel van dit proces is om kinderen een instrument te kunnen bieden waarmee zij spelenderwijs de regie over hun eigen gevoelens kunnen vergroten. STEIM biedt software ontwikkeling voor de analyse van stemgeluid en in samenwerking met alle partners wordt er toegewerkt naar een werkend prototype.

SAMENWERKINGSPARTNERS

In de uitvoering van het onderzoek werkt Monobanda verder samen met zorgorganisatie Pluryn (locatie Maarsbergen), de SBO Kingmaschool (Amersfoort) en Joanneke Weerdmeester (Games for Emotional and Mental Health Lab van de Radboud Universiteit, Nijmegen).

MEER INFORMATIE

Simon van der Linden tijdens ‘Careful Conversations’

In juli 2020 presenteerde STEIM de podcast ‘Careful Conversations’. In deze driedelige serie werd de rol van geluid in de zorgsector besproken met als centrale vraag: Hoe kan kwaliteit van leven verbeterd worden aan de hand van geluid? In gesprek met Simon van der Linden (gamedesign Monobanda) kwam het project Spiegelstem ter sprake. De podcast is hier te beluisteren op soundcloud.