Collaboration AGA LAB: ‘IN DA HOUSE’

Binnenlandatelier Mondriaan Fonds

Cross-overs between old and new techniques & electronic media

INTRODUCTION

AGA LAB Foundation and STEIM want to invite artists and designers to experiment with old as well as new techniques within their workshops and labs. In collaboration with each other both foundations are making their facilities and expertise available in order to make these experiments possible. AGA LAB offers expertise, a networking space and graphic facilities. STEIM offers knowledge, their own network, technical support, hardware and software to make soundart installations and electronic instruments.

Two artists are invited to explore new techniques and contexts and are working on their own project as a artist in residence at AGA LAB and STEIM.

EVENT

On saturday 5 and sunday 6 December you are welcome to visit the expo of Margré and Enrique between 11 AM and 5 PM. Location: De Bouwput // Ferdinand Huyckstraat 64, 1061 HW Amsterdam (around the corner at AGA LAB, Amsterdam)

On the 4th of December there will be a private opening (invitation only).

Go to the event on Facebook: EXPO Margré Steensma & Enrique Arce Gutierrez

More information about this project in dutch:

Introductie

Stichting AGA LAB en stichting STEIM willen kunstenaars en ontwerpers uitnodigen om te experimenteren met zowel oude als nieuwe technieken binnen hun werkplaatsen en labs. AGA LAB en STEIM stellen hun faciliteiten en expertise ter beschikking van experimenten met beeld en geluid in nieuwe contexten. AGA LAB biedt expertise, netwerk en grafische faciliteiten. STEIM biedt kennis, netwerk, technische ondersteuning en hard- en software faciliteiten om geluidskunstinstallaties en elektronische instrumenten te maken.

AGA LAB

AGA LAB is een werkplaats en laboratorium voor kunstenaars en ontwerpers die willen experimenteren met grafische technieken. Naast een werkplaats met professionele begeleiding is het AGA Lab ook een creatief platform, kenniscentrum en ontmoetingsplek. Een unieke plek waar kunst, ambacht en nieuwe technieken samenkomen.

SAMENWERKING

Binnen deze samenwerking willen we samen met het AGA LAB kunstenaars en ontwerpers uitnodigen die nieuw terrein willen verkennen. Om de toepassing van het medium in brede context te zien, niet alleen in 2D beeld, maar ook richting vernieuwing in discipline, materiaalgebruik of beeldtaal in 3D.

KUNSTENAARS

Zo zijn twee kunstenaars, Margré Steensma en Enrique Arce Gutierrez, aangetrokken om als vervolg op hun residentie bij het AGA LAB onderzoek te doen met geluidskunst en andere toepassingen van geluid of muziek.

Margré Steensma

Beeldend kunstenaar Margré Steensma studeerde zowel in Nederland (o.a. Fontys Hogeschool voor de Kunsten) als in België (KASK) en haar werk is sinds 2011 in exposities te zien in binnen- en buitenland. Voor haar residentie bij AGA LAB en STEIM werkt ze haar project The Waiting Room verder uit. Margré: “Mijn installaties en sculpturen ontstaan vaak vanuit een verlangen. Dit project is ontstaan met het verlangen om de tijd te vertragen.” Hierbij refereert ze aan haar worsteling met tijd en de haastigheid van het dagelijks leven. “Ruimtes en omgevingen, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, hebben een sterke invloed op onze gemoedstoestand. In mijn nieuwe installatie wil ik een ruimte creëren die het begrip wachten oproept. Een ruimte die je als het ware dwingt om te wachten.” 

Voor The Waiting Room heeft Margré zich in het AGA LAB voornamelijk bezig gehouden met het creëren van eigen texturen en heeft ze geëxperimenteerd met voor haar nieuwe technieken waarmee ze haar sculpturen kan bedrukken. Bij STEIM gaat haar project verder: “Ik ben een aantal sculpturen aan het maken waarin ik geluiden wil verwerken. Mijn focuspunt bij STEIM is het zoeken naar geluiden die mijn sculpturen kunnen versterken. Met een fieldrecorder neem ik hiervoor eigen geluiden op. Hierin ben ik zoekend maar ook afwachtend omdat geluid een nieuw gegeven is in mijn werk. Dat maakt het spannend en uitdagend.”

Ze heeft ook een sterk idee welke soort geluiden dit moeten zijn: “Geluid heeft een grote invloed op gemoedstoestanden en geluid kan het wachten draaglijker maken. Met betrekking tot dit project wil ik gaan onderzoeken welke geluiden in mijn dagelijkse omgeving een positieve en kalmerende werking hebben. Hier denk ik vooral aan constante subtiele geluiden die we niet zo snel doorhebben. Geluiden die ons bewust maken van de voorbijgaande tijd.” Bij STEIM zal Margré gaan onderzoeken hoe deze geluiden precies verwerkt kunnen worden in haar sculpturen.

Enrique Arce Gutierrez

(For English scroll down)

Enrique Arce Gutierrez is een ‘user experience designer’ en installatie kunstenaar uit Mexico. In Nederland volgde hij zowel een Bachelor (Interaction Design) als Master (Creative Design for Digital Cultures) opleiding aan de HKU. Inmiddels is hij al vijf jaar werkzaam op het gebied van nieuwe media, creatieve technologieën en prototypes.

Zijn werk draait om onderzoek in technologie en het creatieve gebruik daarvan in kunst en ontwerp, alsmede de wens van de maker om het autonome en onafhankelijke aspect binnen de individuele media een rol te geven zodat het werk zich kan distantiëren van de maker als gebruiker/creator.

Voor zijn project bij AGA LAB en STEIM gaat hij onderzoek doen naar de mogelijkheden om de unieke ervaring van live muziek en de ambiance die er omheen hangt (op) te vangen. En hoe dit te vertalen naar visuals en, met name, fysieke en tastbare objecten.

Door het gebruik van verschillende sensoren, voorbijgaand aan enkel audio en video, ligt er daarnaast een focus bij het creëren van een visuele vocabulair die opnames vertaald en zo een unieke, fysieke representatie weergeeft van een vergaan moment. Als materiaal wil Enrique geslepen (edel/barn)stenen gebruiken in combinatie met 3D prints.

English:

Enrique Arce Gutierrez is a ‘user experience designer’ and installation artist from Mexico. He studied Interaction Design (followed by a Bachelor degree) and has a Master’s degree in Creative Design for Digital Cultures at the HKU in the Netherlands. Currently based in the city of Utrecht, he has worked for more than 5 years in the areas of new media, creative technology and development of technological tools for artistic and design expression.

His work revolves in the exploration of technology and its creative incorporation within art and design, as well as the author’s desire to infuse autonomy and independence into the individual mediums so that the piece can distance itself from the author as the operator/creator.

For his project at AGA LAB and STEIM he will be researching the possibilities of capturing the unique experience that is live music and the ambiance that surrounds it, and how to translate this into generated visuals and most importantly physical and tangible objects.

Using a different array of sensors going further than audio and video, the objective is to create a visual vocabulary to translate the recorded data and create a unique, physical representation of a moment in time that will not be repeated again. This translation will take the shape polished/cut gems or fossilized amber with 3d printed structures trapped in resin and amber.