The Art of Impact

We kunnen kunst niet los zien van de maatschappij. Het is er een wezenlijk onderdeel van. Muziek, literatuur, theater, design, film, beeldende kunst vormen de motor van innovatie, welzijn en kritisch vermogen. Kunst kan ons anders naar de wereld laten kijken, dat wat we denken te kennen een onverwachte twist geven, oplossingen voor onoplosbare problemen bieden en verbindingen leggen voor het leven.

Screen Shot 2014-12-09 at 17.49.56

In de laatste drie jaar heeft STEIM samengewerkt met Vanboeijen, een zorginstelling in Assen voor mensen met een verstandelijke beperking, om muziekinstrumenten te ontwikkelen om de kwaliteit van leven van de cliënten van Vanboeijen te verbeteren: plezier hebben, spanning reguleren, regie over de eigen omgeving, en het ondersteunen van fysieke beweging.

Dit project wordt ondersteund door Stichting Doen, en tevens gekozen als één van de voorbeeld projecten in het kader van The Art of Impact

http://theartofimpact.nl/

Comments are closed.