Call for sound art works: macroTONE (closed for june)

Steim Amsterdam invites sound artists to participate in macroTONE. After microTONE, where we asked artists to design sound art in a box for one person, we are zooming out on macroTONE. macroTONE is about realizing a sound art work for a specific architecture / usage space. For this call we’re collaborating with Marineterrein Amsterdam and aiming at the elongated architecture of the shooting range. 

The committee selects two entries for new works at the shooting range. The works will each be shown for 1 TONEmonth. The first TONEmonth takes place in June 2020 and the second TONEmonth in September 2020.

Steim will reimburse 3000 euros to the initiator. This is all inclusive: fee and material costs.

The registrations are assessed on the proposed methodology (design plan, material and budget allocation). The work must be focused on the space itself, the elongated architecture of the shooting range. It is generally expected that the experience, public accessibility and possible maintenance of the work are described.

The theme of the work must relate to one or more of the following themes: Art & Science, Artistic Research, Circular City, Water, Traffic (data), Health, Learning.

The submission deadline for September is May 8. You will be notified at the 22nd at the latest. (For June the submission deadline is expired.)

Submissions can be send to knock@steim.nl


Shooting range images:


Oproep voor geluidskunstwerken: macroTONE

Steim Amsterdam nodigt geluidskunstenaars uit om deel te nemen aan macroTONE. Na microTONE, waarbij we kunstenaars vroegen om geluidskunst in een doos voor één persoon te ontwerpen, zoomen we uit op macroTONE. macroTONE gaat over het realiseren van een geluidskunstwerk voor een specifieke architectuur / gebruiksruimte. Voor deze oproep werken we samen met Marineterrein Amsterdam en richten we ons op de langwerpige architectuur van de schietbaan.

De commissie selecteert twee inzendingen voor nieuwe werken op de schietbaan. De werken zullen ieder 1 TONEmaand getoont worden. De eerste TONEmaand vindt plaats in juni 2020 en de tweede TONEmaand in september 2020.

Steim zal 3000,- euro aan de initiatiefnemer vergoeden. Dit bedrag is alles inclusief: honorarium en materiaalkosten.

De inschrijvingen worden beoordeeld op de voorgestelde methodiek (ontwerpplan, materiaal en budgetverdeling). Het werk moet zijn toegespitst op de ruimte zelf, de langwerpige architectuur van de schietbaan. Over het algemeen wordt verwacht dat de beleving, publieke toegankelijkheid en eventueel onderhoud van het werk omschreven worden.

De thematiek van het werk moet zich verhouden tot een of meerdere van de volgende thema’s:  Art & Science, Artistic Research, Circular City, Water, Verkeer (data), Gezondheid, Leren.

De indien-deadline voor september is 8 mei. Je krijgt uiterlijk op 22 mei bericht. (De indien-deadline voor juni is verstreken.)

Aanmeldingen kunnen ingezonden worden naar knock@steim.nl

Comments are closed.