ABOUT STEIM

-Dutch text below-

STEIM is a ‘network laboratory’ for experiments in sound art and electronic live performance. Since 1969, STEIM has been a hotspot for an international community of composers, musicians, visual artists and scientists. Even though technology has always played an important role in STEIM’s activities, the focus has always been on artistic results and value. The value of a new electronic instrument lies ultimately in its effect on performance, the meaning of sound art lies in the experience of the artwork.

STEIM collaborates with artists and other professionals to investigate the boundaries between art, technology, and society. Currently, STEIM’s research agenda is focussed on different contexts for music and sound: relationships with physical space, music and sound in (dys)functional objects, and the role of sound and music in other sectors in society.

STEIM coaches artists who work on their own projects and provides studios, a software and a hardware workshop, and a guesthouse for resident artists. STEIM also exhibits sound art on its own premises and in collaboration with different venues, using the brand name TONE. The sound art exhibition is called homeTONE and can be visited on request.

STEIM’s ambition is to connect many different networks of artists, makers, scientists, students, and cultural and scientific institutions. STEIM offers a Master’s Degree in ‘Instruments and Interfaces’ in collaboration with the Royal Conservatory in the Hague, and provides educational services to art schools and conservatories like the Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, the Conservatory of Amsterdam and the TU/Eindhoven. STEIM works closely with the Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam and with organisations like Sonic Acts, FIBER, and TodaysArt as presentation partners for performance and sound art experiments.

STEIM’s formal procedure for artists who are interested in a residency is as follows: write us an email (knock(at)steim(dot)nl) with your plans or ideas and we will get back to you.

 DE KERN VAN STEIM

STEIM is een netwerklab waarin experiment en onderzoek rondom muzikaliteit centraal staat.

STEIM bedient muziekprofessionals die al geruime tijd hun vakmanschap in de praktijk hebben bewezen, hoge kwaliteit weten te leveren en toe zijn aan nieuwe contexten om de verworven vakmatige vaardigheden te bevragen, te ontwikkelen, of op onverwachte wijze in te zetten.

STEIM biedt daarvoor verschillende contexten, van kunst en cultuur tot zorg of veiligheid. STEIM gaat binnen iedere context op zoek naar ‘probleemeigenaren’ die een duidelijke behoefte hebben aan een vernieuwend perspectief en daarvoor experiment en onderzoek aan willen gaan als een verrijking van kansen en mogelijkheden. Het perspectief wat STEIM in deze contexten biedt, is het artistieke perspectief: het vermogen om speels, nieuwsgierig en soms dwars op zoek te gaan naar schoonheid met de nodige verbeeldingskracht.

Tegelijkertijd ziet STEIM dat binnen deze contexten muzikaliteit niet op zichzelf staat – het verbindt zich nadrukkelijk met aangrenzende disciplines, waaronder die van productontwerp en architectuur. Zo werken we vanuit een kern die gericht is op geluidskunst, waarin experimenteren met muzikale vorm vanuit nieuwsgierigheid centraal staat, via toepassingen en beleving in architectuur en produktontwerpen, naar nieuwe manieren van omgaan met betekenis in andere sectoren van de samenleving.

Het bijeenbrengen van de vakmatige vaardigheden van deze disciplines is het startpunt: practices worden met elkaar verbonden en verrijken elkaar. Daarbij wordt de vorm van de discipline eerst losgelaten, om tot de kern van de vakmatige competenties in relatie tot het voorgestelde probleem te komen; dat is vaak het domein van waarden en betekenis. Vanuit daar wordt toegewerkt naar resultaten.

Omdat STEIM staat voor experiment en onderzoek, betekent dit dat er procesgericht wordt gewerkt. Dat houdt in dat binnen projecten op voorhand het resultaat nog niet bekend is. Wellicht komt er een sonisch object uit, een reeks aan aanbevelingen, of een bewustwordingsworkshop. Dat maakt nu juist dat je via STEIM verrassende uitkomsten mag verwachten.

STEIM is de nadrukkelijke verbinder van deze muziekprofessionals, aangrenzende disciplines en de stakeholders uit bovengenoemde contexten, faciliteert het experiment en onderzoek, en begeleidt deze trajecten.

De kennis die STEIM opdoet uit deze projecten, deelt zij met het vakgebied, via haar website, onderzoeksgroepen en symposia, om zo voortdurend verdere ontwikkeling van het vakgebied te stimuleren en nieuwe perspectieven rondom muzikaliteit, aan te jagen. Ook vertaalt STEIM dit terug naar het onderwijs, waaronder bij Muziek & Technologie (HKU) en Sonologie (Den Haag).

STEIM werkt dan ook met partners in verschillende domeinen: van kunstenaars en kunstopleidingen tot professionals en organisaties in zorg of veiligheid, in wisselende teams. STEIM is veel meer dan de mensen die formeel in dienst zijn van de stichting—partners waarmee we samenwerken zijn ook deel van STEIM. Om deze processen te faciliteren biedt STEIM makers inhoudelijke en technische begeleiding, werkruimtes, presentatieruimtes en een guesthouse-faciliteit.