STEIM zoekt een ondernemende Zakelijk Directeur (M/V)

STEIM is een internationaal netwerklab voor artistiek onderzoek naar muziek en geluid in verschillende domeinen: in de kunsten, in relatie tot design en architectuur en in verbinding met maatschappelijke sectoren als zorg en onderwijs. STEIM biedt als lab een infrastructuur voor experimenten voor makers en instellingen, met als hoofdtaken artistiek onderzoek, talentontwikkeling en presentatie. Die taken voert STEIM uit in samenwerkingsverbanden met lokale en (inter)nationale partners: festivals als TodaysArt, Sonic Acts, Rewire, verschillende (kunst)opleidingen en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland en vele makers vanuit muziek, beeldende kunst en andere sectoren.
De eigen onderzoeksagenda richt zich met name op geluidskunst: verbindingen tussen geluid/muziek en fysieke ruimte of gebruiksvoorwerpen, digitale akoestische objecten en nieuwe toepassingen in andere sectoren. Zo willen we het best klinkende restaurant ter wereld maken en dagen we makers uit om mobiele geluidskunstwerken te ontwikkelen. Hiernaast ondersteunt STEIM ook makers die met hun eigen plannen komen.

Ook al bestaat STEIM in 2019 vijftig jaar, de komende jaren zijn bepalend voor de verdere toekomst. Verhuizing, uitbreiding van activiteiten en nieuwe geldstromen, er is veel werk aan de winkel. Er moet gezocht worden naar nieuwe huisvesting: niet alleen voor kantoor en labruimtes, maar ook voor een permanente presentatieplek voor geluidskunst. In het verlengde hiervan moeten nieuwe manieren gevonden worden om ondernemend met geluidskunst en met onderzoek om te gaan—van het aanvragen van subsidies tot het ontwikkelen van nieuwe exploitatiemodellen voor een permanente expositieruimte voor geluidskunst. Het zijn forse uitdagingen, maar we staan er niet alleen voor. Veel van onze partners zijn enthousiast over de plannen en werken graag mee. Wanneer en waar precies en hoe we het allemaal gaan betalen en explioteren… dat zijn nou net de vragen waar het zakelijk om draait.
Vanwege het vertrek van de zakelijk directeur is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuwe zakelijk directeur, in principe voor een periode van twee jaar, met uitzicht op verlenging als alles goed gaat met nog meer moois in het verschiet.

Profiel
Samen met de algemeen directeur is de zakelijk directeur medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de plannen voor zowel lab als presentatieplek op de middellange termijn: huisvesting, exploitatiemodellen, subsidiestromen en produktiewerkzaamheden. Daar is veel ondernemende creativiteit voor nodig.
Daarnaast is de zakelijk directeur verantwoordelijk voor het financieel beheer, voor management van de instelling en in dat kader voor contacten met samenwerkingspartners, culturele instellingen en overheden. De zakelijk directeur stelt de jaarbegroting op, rapporteert daarover aan de Raad van Toezicht en bewaakt de voortgang. Dat lijkt meer dan het is (STEIM is een kleine instelling) maar het moet wel gebeuren. De kern van de zaak is om STEIM de komende jaren vooral te laten veranderen en groeien.

Taken
Ondernemen:
– Huisvesting zoeken, onderhandelen en produceren.
– Meerjarige subsidies zoeken en produceren, businessplannen maken.
Organiseren:
– Dagelijks management STEIM, personeelszaken, contracten met derden.
Financiën:
– Begroten, bewaken en verantwoorden.

Gevraagde kwalificaties
De zakelijk directeur :
– beschikt over strategisch inzicht en is communicatief;
– neemt initiatief, is ondernemend van geest en kan inhoudelijke doelen vertalen
naar duurzame initiatieven zoals subsidie-aanvragen en businessmodellen;
– is een hands-on persoon, gewend aan een genetwerkte omgeving, koppelt
denken aan doen;
– beheerst de financiële en organisatorische aspecten (exploitatie, verslaglegging,
fondsenwerving, rapportages, personeelszaken, dagelijks management) van een dynamische kunstorganisatie, en kan hier pro-actief in optreden (fondsenwerving, nieuwe kansen zien en actie ondernemen);
– heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als in schrift.

Wat biedt Steim?
– Een dienstverband van 0,6 fte, in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op verlenging met nog een jaar. De voortgang na afloop van deze periode is afhankelijk van de bereikte resultaten en de perspectieven voor STEIM.
– Afhankelijk van ervaring en geschiktheid, is het salaris maximaal €4500,= (op basis van full-time)
– Plezierige, informele werkomgeving. Niet moeilijk doen, is het motto.

Interesse?
Stuur een motivatiebrief en een CV naar vacature@steim.nl. Deze zal met grote interesse worden gelezen en vertrouwelijk worden behandeld.

Comments are closed.